http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/707913mIB_mini_book_01.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/110928mIB_mini_book_02.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/910306mIB_mini_book_03.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/207486mIB_mini_book_04.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/967681mIB_mini_book_05.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/436276mIB_mini_book_06.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/752171mIB_mini_book_07.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/502075IB_mini_book_08.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/478831IB_mini_book_09.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/997367IB_mini_book_10.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/392886IB_mini_book_11.jpg http://biomed.gda.pl/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/457328IB_mini_book_12.jpg

Home Dla maturzystów
Rekrutacja - co zrobić aby zapisać się na studia z zakresu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ PDF Wydrukuj e-mail

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

 

Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej  uzyskał na lata 2009–2015 dofinansowanie w ramach unijnego ”Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”. Nasz projekt uzyskał najwyższą ocenę merytoryczną  spośród setek złożonych przez większość uczelni w Polsce. W ramach tego projektu zrealizowanych zostanie wiele działań wzmacniających atrakcyjność kierunku studiów IBM. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują:

  • płatne staże(stypendia na 1 lub 3 miesiące)  dla studentów IBM w najlepszych klinikach oraz szpitalach województwa pomorskiego oraz w firmach związanych z inżynierią biomedyczną;
  • programy wyrównawcze dla studentów I roku studiów z zakresu matematyki i fizyki;
  • nowoczesne materiały dydaktyczne w formie elektronicznej (wykłady, projekty) oraz praca na najlepszym sprzęcie w laboratoriach dedykowanych inżynierii biomedycznej.
  • nowe metody i techniki nauczania bazujące na edukacji na odległość (e–learning,distance learning);

 

Szczegółowe informacje o projekcie.

 

Prasowe informację o projekcie.

 

Laboratoria kierunku Inżynieria Biomedyczna.

 

Żeby zapoznać się z tym co robimy i jak się u nas studiuje zachęcamy do obejrzenia filmów w dziale "biomedTV". 

Zasady rekrutacji kandydatów znajdują się na stronie e-rekrutacja.

 

Program nowego kierunku Inżynieria Biomedyczna został opracowany przez międzywydziałową Komisję Programową Kierunki Inżynieria Biomedyczna. Oferowane są studia na 3 poziomach (inżynierskie, magisterskie, doktorskie) Prowadzone będą 4 strumienie: Elektronika, Informatyka, Chemia i Fizyka w Medycynie. Planowany nabór 80-120 studentów rocznie, 4 grupy dziekańskie oraz docelowo uruchomienie studiów II stopnia w języku angielskim. Program obejmuje 2400h na I i 900h na II poziomie kształcenia, po ok. 330h w każdym semestrze. Więcej szczegółów znajdziesz w dziale dydaktyka.

 

 

Studenci zainteresowani studiowaniem inżynierii biomedycznej według nowego programu (wykaz przedmiotów zawarto w dziale Dydaktyka serwisu informacyjnego Katedry Inżynierii Biomedycznej) powinni zarejestrować się w systemie rekrutacji Politechniki Gdańskiej i wskazać swój wybór: Elektronika i Telekomunikacja -> Inżynieria biomedyczna. Limit przyjęć w roku akademickim 2009/2010 wynosi 90 osób.

 

Dlaczego warto wybrać INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ:

Możliwości zatrudnienia jak i praktyki zawodowe:
· ośrodki badawczo-rozwojowe,
· małe i średnie przedsiębiorstwa (wytwarzające produkty, oprogramowanie i świadczące usługi),
· firmy outsourcingowe,
· wielkie koncerny (Siemens, Philips, GE),
· szpitale i jednostki ochrony zdrowia,
· laboratoria, w tym analityczne,
· administracja,
· SME, w szczególności firmy spin-off i inne.


Potrzeby rynku:

· ochrona zdrowia jest najczęstszym priorytetem wszystkich konkursów w zakresie badań naukowych (np. programy ramowe UE) - czyli najwięcej nakładów idzie na badania i rozwój z zakresu technologii inżynierii biomedycznej (co niekoniecznie ma związek z sytuacją lekarzy i pielęgniarek!),
· inwestycje w technologie z zakresu IB są zwykle na najwyższym poziomie – każdy chce być zdrowy,
· istnieje duża baza istniejących urządzeń biomedycznych (np. Rtg., CT, USG, EKG, itd.) – konieczne jest ich profesjonalne serwisowanie i rozwój (stąd istniejący zawód „inżynier kliniczny”),
· olbrzymi rozwój najnowszych technologii (np. bioinformatyka, obrazowanie molekularne) wymaga wysoce wyspecjalizowanych i interdyscyplinarnych kadr,
· zgodnie z planami narodowymi w zakresie rozwoju informatyki w medycynie (np. ogólnopolski elektroniczny rejestr usług medycznych) oraz gwałtownej informatyzacji społeczeństwa (np. > 41,5 mln aktywnych telefonów komórkowych w Polsce) konieczne będzie powstanie licznych firm wytwarzających i obsługujących nowe aplikacje telemedyczne.
· konieczność wdrażania norm UE z zakresu inżynierii biomedycznej (kilkaset!) czy kontroli bezpieczeństwa (np. kompatybilność EM),
· zgodnie z powołaniem przez MNiSzW nowego kierunku Inżynieria Biomedyczna jesteśmy jedyną w Polsce północnej jednostką o tak zaawansowanych pracach w tworzeniu nauczania na tym kierunku.

 

Warto wskazać, że w USA w badaniu preferencji (co byś polecił?) wskazano na Inżynierię biomedyczną jako dziedzinę numer 1 !

 

Studenci i absolwenci Inżynierii biomedycznej są poszukiwani na rynku. Przykładowo poniżej pokazano przykłady przysyłanych nam co roku ofert praktyk z firmy Siemens:

 

Serdecznie zapraszamy !